Měřič CO2 • Půjčovna přístrojů pro měření koncentrace oxidu uhličitého

Meric CO2 .cz

Jste často unavení? Bolí vás hlava? Špatně se soustředíte na práci? Jste nevyspalí? Unavuje vás dlouhá práce doma nebo v kanceláři?

To vše může způsobovat špatná kvalita vzduchu vnitřního prostředí, nebo-li nedostatečné větrání.

"Vydýchaný" vzduch v místnosti snadno ucítíte, když přijdete do místnosti po delší době z venku. Avšak při dlouhodobém pobytu špatný vzduch přímo nepoznáte. Proto je dobré kvalitu vzduchu měřit a podle toho větrat.
Bylo zjištěno, že nejpřesnějším a nejspolehlivějším ukazatelem kvality vzduchu je koncentrace oxidu uhličitého. Zvýšená koncentrace CO2 je pro člověka dokonce toxická, může způsobit nejen únavu či bolest hlavy, ale i nevolnost až ztrátu vědomí. Zvýšená koncentrace oxidu uhličitého během spánku v ložnici způsobuje nevyspalost a nedostatečný odpočinek. Problém nedostatečného větrání ložnic se u nás projevuje především v zimním období.
Koncentrace CO2 ve vzduchu se výrazně zvyšuje s počtem osob v místnosti, dobou pobytu a objemem místnosti. Kdy koncentrace CO2 překročí určitou mez, a tedy kdy máte vyvětrat, přesně ukáže Meřič CO2 - přístroj pro měření koncentrace oxidu uhličitého.
Přístroj pro měření CO2 však není úplně levná záležitost, pořizovací ceny se pohybují od cca 5000 Kč, dle přesnosti měření a dalších dodatečných funkcí, nejsou výjimkou ani přístroje s cenou nad 10 000 Kč. Některé výrazně levnější přístroje používají jiný typ senzoru, který je velmi nepřesný a ukazuje občas doslova náhodné údaje. V současnosti nejkvalitnější senzory jsou typu NDIR (Non-Dispersive infrared). Tyto senzory jsou velmi přesné a stabilní, avšak jsou drahé a potřebují k činnosti více elektrické energie.

Možnost zapůjčení měřiče CO2:

Nabízíme k zapůjčení vysoce kvalitní měřiče CO2, se kterými si můžete proměřit vaše pobytové místnosti a průběhy hodnot koncentrací CO2 v typických situacích.
Přístroj vám ukáže a podle potřeby i spustí alarm, ve chvíli, kdy je v místnosti překročena maximální přípustná hladina CO2 a je nutné vyvětrat. Vyvětráním úroveň CO2 klesne, po ukončení větrání začíná znova stoupat, až po určité době dosáhne opět maxima a potřeby dalšího větrání. Tato doba závisí, jak již bylo zmíněno výše, na počtu osob v místnosti a objemu místnosti. Může být až další den, ale může být také výrazně dříve než si myslíte.
Větrat doporučujeme při dosažení hodnot 1200-1500 ppm. Při hodnotách vyšších něž 1500 ppm je větrání nutné! (Podrobněji se o hodnotách dočtete níže.)

Měření doporučujeme provádět v několikadenních intervalech, tak aby byly vyloučeny nahodile vzniklé abnormální situace a vy jste tak získali typický průběh koncentrací CO2 v měřené místnosti.
Na základě těchto měření již budete vědět kdy a jak často máte větrat, aby jste měli v místnosti stále dobrou kvalitu vzduchu.

Postupně zjistíte příjemný rozdíl s pocitem bez únavy, vetší soustředěnosti a pohody.

 

>>>  ZAPŮJČIT MĚŘIČ CO2  <<<  

 

Oxid uhličitý v domech a bytech:

Hlavní zdrojem oxidu uhličitého v interiéru je člověk a jeho dýchání, na koncentraci CO2 v místnosti má vliv také vaření na plynovém sporáku, přítomnost zvířat (velký pes se v produkci CO2 vyrovná člověku) a v menší míře také pokojové květiny. Koncentrace oxidu uhličitého se vyjadřuje v jednotkách ppm (parts per milion), někdy však také v mg/m3 nebo v procentech. Přepočet těchto jednotek je následující: 1000 ppm = 1800 mg/m3 = 0,1 %.

Účinky koncentrace CO2 na lidské zdraví:

cca 350 ppm venkovní prostředí
< 1000 ppm úroveň bez nepříjemného pocitu
1200-1500 ppm doporučená maximální úroveň CO2 ve vnitřních prostorách
1000-2000 ppm příznaky únavy a snížená koncentrace, pocit vydýchaného vzduchu
2000-5000 ppm nastávají bolesti hlavy
5000 ppm maximální koncentrace bez zdravotních rizik
> 5 000 ppm nevolnost, zvýšený tep
> 15 000 ppm dýchací potíže, závratě
> 40 000 ppm koncentrace ve vydechovaném vzduchu člověkem, možná ztráta vědomí

Vyhláška č.20/2012Sb. stanovuje maximum pro pobytové prostory 1500 ppm.

 

www.MericCO2.cz        www.RobotNaOkna.cz        www.Pujcovna-Projektoru.cz        TOPlist